Giải pháp Phần mềm quản lý bán vàng - tiệm vàng | Chuỗi tiệm vàng eBusiness

  • Quản lý tiệm vàng - bán vàng là công việc phức tạp và mất nhiều công sức. Hiện nay đối với các tiệm vàng thông thường chưa áp dụng phần mềm thường phải kiểm kê và tổng kết tiền rất lầu và có xảy ra thất thoát.
  • eBusiness đã nghiên cứu và thiết kế phần mềm quản lý bán vàng hỗ trợ bạn giảm thiểu công việc hàng ngày và tăng cường tính chuyên nghiệm cho tiệm vàng.

  phan mem quan ly
  Phần mềm POS quản lý bán hàng > Sản phẩm phần mềm POS > Giải pháp Phần mềm quản lý bán vàng - tiệm vàng | Chuỗi tiệm vàng eBusiness

  Các tính năng chính của phần mềm quản lý bán vàng - tiệm vàng eBizGold

  Phòng Quản lý thợ:

  • Quản lý vàng vẻ giao thợ
  • Quản lý vàng gói giao thợ
  • Quản lý tiền công trả thợ
  • Chuyển vàng hư đem đi nấu
  • Nêm vàng (in mã vạch) cho các món nữ trang
  • Quản lý hột xoàn: định giá, nêm cho tiệm vàng bán.
  • Theo dõi nhập xuất tồn, vàng, tiền, hột xoàn, hột màu,...

  Phòng Phân loại vàng để sản xuất:

  • Nhận vàng gói được mua từ tiệm vàng --> kiểm tra lại và phân loại.
  • Giao vàng gói cho phòng quản lý thợ chùi lại
  • Giao vàng vẻ cho phòng quản lý thợ làm nữ trang mới
  • Giao hột cho phòng quản lý thợ định giá
  • Giao vàng gói bị hư đem đi nấu
  • Quản lý nhập xuất tồn vàng, hột

  Phòng Quản lý giá:

  • Cập nhật bảng giá vàng: bán, thâu
  • Cập nhật bảng giá ngoại tệ: bán, thâu
  • Cập nhật phần trăm lỗ khi đổi hột, đổi vàng trắng

  Phòng Nấu vàng:

  • Nhập vẻ đi nấu về.
  • Chuyển vẻ cho phòng quản lý thợ làm đồ mới

  Phòng trợ lý:

  • Nhập vàng gói, đồ mới từ phòng quản lý thợ
  • Chuyển vàng gói, đồ mới cho tiệm vàng bán.

  Tiệm vàng:

  • Bán vàng: bán nữ trang, hột xoàn, khánh vàng,....
  • Bán ngoại tệ
  • Đổi vàng: đổi nữ trang, đổi hột xoàn,....
  • Thâu vàng: thâu nữ trang, hột xoàn (của tiệm hay của bên ngoài)
  • Thâu ngoại tệ
  • Nhận gia công nữ tràng và chuyển cho phòng quản lý thợ gia công
  • Tổng kết vàng thâu
  • Tổng kết tiền mặt
  • Chuyên vàng thâu cho phòng phân loại vàng
  • Chuyển tiền cho kế toán.

  Kế toán:

  • Chuyển tiền cho tiệm vàng
  • Tổng kết lãi lỗ theo vàng (quy về vàng 24k)
  • Theo dõi lãi lỗ hàng ngày (quy về vàng 24k)
  • Quản lý mức thưởng theo sản phẩm của nhân viên bán hàng
  EBIZSTORE-BAN-QUYEN-PHAN-MEM-QUAN-LY-BAN-HANG-SIEU-THI

  Thông tin liên quan

  Các phần mềm khác của eBiz

  Liên hệ: 028 668 00 869    0907 943 968   028 3602 9318