Giải pháp Phần mềm quản lý bảo hành sửa chữa của eBusiness

  • Ứng dụng phần mềm vào việc quản lý bảo hành và sửa chữa là một nhu cầu tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ khách hàng trong môi trường cạnh tranh hiện nay. Lựa chọn một phần mềm phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp là việc đau đầu với các nhà quản lý.
  • Với những lợi ích của phần mềm quản lý bào hành đem lại sẽ giúp cho các bạn giải quyết được các vấn đề trong hoạt động sửa chữa bảo hành: thông báo cho khách hàng biết tình trạng sửa chữa - bảo hành, xem báo cáo tình hình sửa chữa - bảo hành của công ty, quản lý tồn kho, xem doanh thu,...

  phan mem quan ly
  Phần mềm POS quản lý bán hàng > Sản phẩm phần mềm POS > Giải pháp Phần mềm quản lý bảo hành sửa chữa của eBusiness

  Phần mềm quản lý bảo hành sửa cữa eBizWarranty có thể được áp dụng cho các lĩnh vực

  • Bảo hành, sửa chữa
  • Quản lý trung tâm bảo hành
  • Bảo hành điện thoại di động
  • Bảo hành điện máy
  • Sửa chữa điện thoại di động
  • Sửa chữa điện máy

  Tính năng của phần mềm quản lý bảo hành sửa chữa eBizWarranty

  • Quản lý bảo hành, sửa chữa có tính phí hoặc không tính phí
  • Bảo hành, sửa chữa hàng hóa có trong danh mục hoặc hoặc ngoài danh mục
  • Bảo hành, sửa chữa cho các khách hàng đã có trong danh mục hoặc ngoài danh mục
  • Theo dõi lý do lỗi: tự định nghĩa
  • Phân công kỹ thuật xử lý: ngày phân công, người được phân công
  • Tự định nghĩa các bước (trạng thái) xử lý
  • Khai báo danh sách trung tâm bảo hành
  • Theo dõi ngày gởi hàng đến trung tâm, ngày trung tâm nhận, số Ref của trung tâm
  • Theo dõi ngày hoàn thành công đoạn xử lý
  • Theo dõi số lượng mặt hàng đã nhận, đã trả và còn lại bao nhiêu
  • Có thể bảo hành /sửa chữa hàng có Seri/IMEI hoặc không có
  • Gởi hàng bảo hành đến các trung tâm bảo hành

  Quy trình vận hành của phần mềm quản lý bảo hành sửa chữa eBizWarranty

  Bước 1. Nhận hàng --> Kiểm tra tình trạng máy --> làm phiếu hẹn khách hàng khi nào xong thì trả hàng

  • Chỉ bảo hành đối với máy do Cty bán, trong trường hợp máy ngoài thì vẫn có thể nhận sữa chữa nhưng sẽ tính phí.
  • Kiểm tra bằng cách tra số Serial Number (đối với máy tính) & IMEI number (đối với điện thoại) khi bán --> hiển thị thông tin của máy.


  Bước 2. Phân loại tình trạng bảo hành

  • Công ty bảo hành (lỗi nhẹ)
   • Do lỗi nhà cung cấp --> bảo hành miễn phí
   • Do lỗi người sử dụng --> tính tiền --> bộ phận kế toán
  • Đơn vị thứ 3 bảo hành (lỗi nặng)
   • Do lỗi nhà cung cấp --> bảo hành miễn phí
   • Do lỗi người sử dụng --> tính tiền --> bộ phận kế toán
   • Tạo form xuất máy cho đơn vị thứ 3 & lưu lại thông tin để theo dõi & quản lý
   • Đến ngày hẹn, nhận máy lại từ đơn vị thứ 3

  Bước 3. Trả hàng khách hàng --> hoàn tất

  Các báo cáo của Phần mềm quản lý bảo hành sửa chữa

  • Báo cáo để theo dõi tình trạng máy bảo hành & sữa chữa.
  • Báo cáo theo do doanh thu & chi phí
  • Và nhiều báo cáo khác

  Tính bảo mật của Phần mềm quản lý bảo hành sửa chữa eBizWarranty

  • Phần mềm hỗ trợ phân quyền người dùng theo nhóm chức năng.
  • Phần mềm đảm bảo chỉ những người có quyền mới thực hiện được các chức năng tương ứng trong hệ thống.

  Tính tiện ích của Phần mềm quản lý bảo hành sửa chữa eBizWarranty

  • Phần mềm hỗ trợ xuất dữ liệu ra excel, csv, …
  • Phần mềm hỗ trợ các thao tác xử lý số liệu nhanh chóng: group by, total, sum, …

  Môi trường làm việc của Phần mềm quản lý bảo hành sửa chữa eBizWarranty

  • Phần mềm chạy trên môi trường windows có giao diện đồ họa đẹp mắt.
  • Ngôn ngữ giao tiếp bằng tiếng Việt dễ sử dụng.
  • Phần mềm có thể sử dụng riêng rẽ, nhiều người dùng hay nhiều điểm (chạy qua internet).

  Các phân hệ khác của Phần mềm quản lý bảo hành eBizWarranty

  • Quản lý từ xa qua internet
  • Gửi tin nhắn (sms) cho khách hàng
  • Gửi email cho khách hàng
  EBIZSTORE-BAN-QUYEN-PHAN-MEM-QUAN-LY-BAN-HANG-SIEU-THI

  Thông tin liên quan

  Các phần mềm khác của eBiz

  Liên hệ: 028 668 00 869    0907 943 968   028 3602 9318