Giải pháp Phần mềm quản lý khách sạn - Chuỗi khách sạn của eBusiness

  • Việc ứng dụng phần mềm vào quản lý khách sạn ngày càng phổ biến và đã trở thành lợi thế cạnh trang trong tình hình hiện nay. Việc chọn được một phần mềm phù hợp là việc không đơn giản đối với chủ khách sạn.
  • Đội ngủ nhân viên của eBusiness đã nghiên cứu và xây dựng Phần mềm quản lý khách sạn eBusiness hỗ trợ chủ khách sạn quản lý hiệu quả các hoạt động của khách sạn.

  phan mem quan ly
  Phần mềm POS quản lý bán hàng > Sản phẩm phần mềm POS > Giải pháp Phần mềm quản lý khách sạn - Chuỗi khách sạn của eBusiness

  Điểm nổi bật của Phần mềm quản lý khách sạn eBizHMS

  • Quản lý tình trạng phòng.
  • Quản lý đặt phòng.
  • Quản lý khách đoàn.
  • Ghi nhận chi tiết giờ vào (check-in), giờ ra (check-out).
  • Quản lý danh sách khách hàng.
  • Quản lý nhiều mức giá phòng theo giờ, theo ngày.
  • Quản lý các dịch vụ, bán thức ăn, nước uống,...
  • Hỗ truy cập từ xa qua internet giúp lãnh đạo có thể điều hành công việc từ xa.
  • Phần mềm hỗ trợ Xem báo cáo trên Iphone hay android

  Phần mềm quản lý khách sạn eBizHMS có thể được sử dụng

  • Quản lý khách sạn, quản lý chuỗi khách sạn

  Tính năng chính của Phần mềm quản lý khách sạn eBizHMS

  • Quản lý bán hàng, dịch vụ.
  • In hóa đơn
  • Quản lý công nợ.
  • Quản lý doanh thu, tổng hợp và chi tiết đến từng nhân viên phục vụ.
  • Quản lý kho: nhập, xuất, tồn kho online.
  • Hỗ trợ nhiều báo cáo theo các tiêu chí khác nhau.

  Bảo mật của Phần mềm quản lý khách sạn eBizHMS

  • Phần mềm hỗ trợ phân quyền người dùng theo nhóm chức năng.
  • Phần mềm đảm bảo chỉ nhưng người có quyền mới thực hiện được các chức năng tương ứng trong hệ thống.

  Tiện ích của Phần mềm quản lý khách sạn eBizHMS

  • Phần mềm hỗ trợ xuất dữ liệu ra excel, csv, …
  • Phần mềm hỗ trợ các thao tác xử lý số liệu nhanh chóng: group by, total, sum, …

  Môi trường làm việc của Phần mềm quản lý khách sạn eBizHMS

  • Phần mềm chạy trên môi trường windows có giao diện đồ họa đẹp mắt. Ngôn ngữ giao tiếp bằng tiếng Việt dễ sử dụng.
  • Phần mềm có thể sử dụng riêng rẽ (máy đơn) hay nhiều người dùng (chạy trên mạng nội bộ)

  Các phân hệ khác của Phần mềm quản lý khách sạn eBizHMS

  • Phân hệ truy cập dữ liệu từ xa qua internet sử dụng trong trường hợp lãnh đạo muốn truy cập dữ liệu từ xa, vd: từ nhà riêng, khi đi công tác,...
  • Gửi email cho khách hàng
  • Gửi tin nhắn sms cho khách hàng

  Thông tin liên quan

  Các phần mềm khác của eBiz

  Liên hệ: 028 668 00 869    0907 943 968   028 3602 9318