Giải pháp Phần mềm tự in hóa đơn - quản lý hóa đơn eBusiness

  • Nhằm hỗ trợ tối đa các doanh nghiệp trong việc lập và in hóa đơn theo đúng Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ đội ngũ nhân viên của eBusiness đã xây dựng Phần mềm in hóa đơn quản lý hóa đơn GTGT (VAT) eBusiness nhằm giúp cho doanh nghiệp quản lý, in ấn các loại hoá đơn một cách nhanh chóng thay cho việc xuất hoá đơn bằng tay như trước kia.

  phan mem quan ly
  Phần mềm POS quản lý bán hàng > Sản phẩm phần mềm POS > Giải pháp Phần mềm tự in hóa đơn - quản lý hóa đơn eBusiness

  Giới thiệu Phần mềm in hóa đơn quản lý hóa đơn GTGT (VAT) eBusiness

  Điểm nổi bật của Phần mềm in hóa đơn quản lý hóa đơn GTGT (VAT) eBusiness

  • Đảm bảo đầy đủ thông tin theo đúng Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 153/2010/TT-BTC về việc lập hóa đơn tự in như:
  • Số hóa đơn được in liên tục
  • Đáp ứng tính bảo mật, phân quyền
  • Phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp
  • Thiết kế theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp.
  • Dữ liệu được lưu trữ trên máy vi tính, có thể truy xuất xem lại khi cần.
  • Sao lưu dữ liệu dự phòng.
  • Tiết kiệm chi phí đặt in, và thời gian.
  • Chạy trên mạng nội bộ LAN: server & client.
  • Phân quyền sử dụng theo từng nhân viên.
  • Phân quyền báo cáo, truy xuất số liệu chặt chẽ.
  • Tùy chỉnh khổ in dễ dàng
  • In hóa đơn có gạch chéo theo quy định của chi cục thuế.

  Tính năng chính của Phần mềm in hóa đơn quản lý hóa đơn GTGT (VAT) eBusiness

  • In hóa đơn GTGT theo mẫu chi cục thuế (hoặc mẫu riêng tự thiết kế).
  • In hóa đơn trực tiếp từ máy in và giấy in thông thường
  • Quản lý danh sách khách hàng
  • Quản lý danh mục hàng hóa: mã hàng hóa, tên hàng, đơn vị tính, đơn giá (hoặc không cần quản lý danh mục hàng hóa)
  • Tổng hợp các hóa đơn đã in.
  • Theo dõi hóa đơn hủy.
  • Thống kê hóa đơn đã xuất, hủy.

  Bảo mật của Phần mềm in hóa đơn quản lý hóa đơn GTGT (VAT) eBusiness

  • Phần mềm in hóa đơn quản lý hóa đơn GTGT (VAT) eBusiness hỗ trợ phân quyền người dùng theo nhóm chức năng.
  • Phần mềm in hóa đơn quản lý hóa đơn GTGT (VAT) eBusiness đảm bảo chỉ nhưng người có quyền mới thực hiện được các chức năng tương ứng trong hệ thống.

  Tiện ích của Phần mềm in hóa đơn quản lý hóa đơn GTGT (VAT) eBusiness

  • Phần mềm in hóa đơn quản lý hóa đơn GTGT (VAT) eBusiness hỗ trợ xuất dữ liệu ra excel, csv, …
  • Phần mềm in hóa đơn quản lý hóa đơn GTGT (VAT) eBusiness hỗ trợ các thao tác xử lý số liệu nhanh chóng: group by, total, sum, …

  Môi trường làm việc của Phần mềm in hóa đơn quản lý hóa đơn GTGT (VAT) eBusiness

  • Phần mềm in hóa đơn quản lý hóa đơn GTGT (VAT) eBusiness chạy trên môi trường windows có giao diện đồ họa đẹp mắt. Ngôn ngữ giao tiếp bằng tiếng Việt dễ sử dụng.
  • Phần mềm in hóa đơn quản lý hóa đơn GTGT (VAT) eBusiness có thể sử dụng riêng rẽ, nhiều người dùng hay quản từ xa qua internet.
  EBIZSTORE-BAN-QUYEN-PHAN-MEM-QUAN-LY-BAN-HANG-SIEU-THI

  Thông tin liên quan

  Các phần mềm khác của eBiz

  Liên hệ: 028 668 00 869    0907 943 968   028 3602 9318