Chuyển đổi video, nhạc trên Dropbox, Google Drive, SkyDrive

  Online Video Converter cho phép bạn chuyển đổi video nhạc lưu trữ trên Dropbox, Google Drive, SkyDrive mà sau đó có thể lưu lại vào đó hay tải về.

  phan mem quan ly
  Phần mềm POS quản lý bán hàng > Các tin tức liên quan đến lĩnh vực công nghệ thông tin > Chuyển đổi video, nhạc trên Dropbox, Google Drive, SkyDrive

  Online Video Converter cho phép bạn chuyển đổi video nhạc lưu trữ trên Dropbox, Google Drive, SkyDrive mà sau đó có thể lưu lại vào đó hay tải về.

  Trên trang chủ http://convert-video-online.com, bạn nhấn biểu tượng dịch vụ chứa file muốn chuyển đổi > đăng nhập vào > chấp thuận kết nối > chọn file (tối đa 1GB). Bạn có thể cung cấp file chuyển đổi trên máy tính (nhấn nút Open file) hay trên web (URL).

  Tiếp theo, bạn chọn định dạng video hay nhạc chuyển đổi mong muốn trong hai thẻ VideoAudio. Tùy vào mỗi lựa chọn, bạn cài đặt độ phân giải (Resolution), dung lượng (Approximate file size), chất lượng (Quality) cho tập tin. Sau cùng, nhấn nút Convert để tiến hành chuyển đổi. Hoàn tất, bạn có thể tải về (Download) hay lưu file vào Google Drive, Dropbox.

  PHẠM NGUYỄN HÙNG ANH

  Thông tin liên quan

  Phần mềm pos của eBiz

  Liên hệ: 028 668 00 869    0907 943 968   028 3602 9318